Cennik

Stawki za sprawowanie zarządu, zarządzanie oraz administrowanie uzgadniane są w drodze bezpośœrednich negocjacji, uwzględniających specyfikę wspólnoty.
Cena kalkulowana jest z uwzględnieniem powierzchni mieszkań, zgodnie z zasadą “im większa powierzchnia zarządzania tym niższa cena”.
W celu ustalenia szczegółów zapraszam do kontaktu.
Facebook