Oferta

Firma Kulik Piotr INTER-DOM Zarządzanie Nieruchomośœciami œświadczy usługi kompleksowej obsługi nieruchomoœści wspólnej, w skład którego wchodzi:

1) usługa zarządzania i administrowania – składająca się z obsługi finansowo-rozliczeniowej jak i administracyjno-technicznej. Czynności te są prowadzone własnymi pracownikami w siedzibie firmy.  

2) usługa utrzymania czystośœci i prace konserwatorskie – firma zapewnia wykonywanie i nadzorowanie tych usług, lecz nie wykonujemy ich za poœpośrednictwem swoich pracowników. Usługi takie mogą być realizowane przez dowolna firmę specjalistyczną lub osobę fizyczną, wyłonioną w drodze wyboru ofert lub wskazaną przez wspólnotę.

3) usługa pogotowia awaryjnego – firmy, z którymi współpracujemy stosują różne sposoby œświadczenia usług : ryczałt lub rozliczenie godzinowe.

4) prace remontowe – realizowane w oparciu o wybór ofert przy współpracy z zarządem wspólnoty lub wg innych zasad określonych przez ogół właścicieli.

5) pozostałe usługi niezbędne do obsługi nieruchomoœci

…szczegółową ofertę przedstawiamy na proœśbę zainteresowanych.

Facebook